Gennemførelse af kapitalnedsættelse 94/2024

22/04/2024

MEDDELELSE NR. 94 – 22. APRIL 2024

På den ordinære generalforsamling den 12. marts 2024 og den ekstraordinære generalforsamling den 19. marts 2024 i Dampskibsselskabet NORDEN A/S vedtog generalforsamlingen at ned­sætte Selskabets aktiekapital med nominelt DKK 2.000.000 fra DKK 34.000.000 til DKK 32.000.000 ved annullering af egne aktier.

Kreditorernes frist for at anmelde krav til Selskabet er nu udløbet, uden at der er gjort indsigelser. Bestyrelsen har derfor besluttet at gennemføre kapitalnedsættelsen, og kapitalnedsættelsen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Som følge af kapitalnedsættelsen er Selskabets vedtægter ændret for så vidt angår aktiekapitalens størrelse. De reviderede vedtægter kan findes på Selskabets hjemmeside.

Selskabets aktiekapital udgør herefter DKK 32.000.000.

Efter annulleringen af egne aktier udgør Selskabets beholdning af egne aktier 878.701 stk., svarende til 2,75%.

Med venlig hilsen,

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Klaus Nyborg

Bestyrelsesformand

Yderligere information: Stig Frederiksen, Head of Communications & Investor Relations, tel.: +45 32 71 08 55, e-mail: sfr@norden.com

 

Announcement no. 94/2024