Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

06/05/2013

8. april 2013 iværksatte NORDEN et aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med EUkommissionens Forordning nr. 2273/2003 (”Safe Harbor”-metoden), som sikrer, at Selskabet er beskyttet mod overtrædelse af insiderlovgivningen under tilbagekøbet.

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil NORDEN købe egne aktier for op til samlet USD 30 mio. (ca. DKK 170 mio.). Første fase af aktietilbagekøbsprogrammet vil have en værdi på op til DKK 20 mio. og ventes at løbe frem til 14. maj 2013. De efterfølgende faser, som kan bringe det samlede aktietilbagekøb op på i alt USD 30 mio., ventes besluttet og annonceret i forbindelse med offentliggørelse af Selskabets kvartalsrapporter.

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat 8. april 2013 er der samlet købt 110.652 aktier for et samlet beløb på DKK 19.999.985. Første fase af aktietilbagekøbsprogrammet er dermed afsluttet.

Efter ovenstående transaktioner ejer NORDEN i alt 1.831.032 egne aktier, svarende til 4,3%. Det samlede antal aktier i NORDEN udgør 43mio. Fratrukket egne aktier udgør antallet 41.168.968 aktier.

 

Selskabsmeddelelse nr. 13