Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

29/04/2013

8. april 2013 iværksatte NORDEN et aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med EUkommissionens Forordning nr. 2273/2003 (”Safe Harbor”-metoden), som sikrer, at Selskabet er beskyttet mod overtrædelse af insiderlovgivningen under tilbagekøbet.

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil NORDEN købe egne aktier for op til samlet USD 30 mio. (ca. DKK 170 mio.). Første fase af aktietilbagekøbsprogrammet vil have en værdi på op til DKK 20 mio. og ventes at løbe frem til 14. maj 2013.

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat 8. april 2013 er der samlet købt 100.852 aktier for et samlet beløb på DKK 18.266.365. Der blev ikke købt aktier 24. april 2013, da NORDENs generalforsamling blev afholdt denne dag.

Efter ovenstående transaktioner ejer NORDEN i alt 1.821.232 egne aktier, svarende til 4,2%. Det samlede antal aktier i NORDEN udgør 43mio. Fratrukket egne aktier udgør antallet 41.178.768 aktier.

 

Selskabsmeddelelse nr. 12