Aktietilbagekøb i Dampskibsselskabet NORDEN A/S

01/04/2011

Den 25. januar 2011 igangsatte NORDEN et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3 af 25. januar 2011. I henhold til programmet ville NORDEN købe egne aktier for en samlet værdi på op til DKK 170 mio. i perioden 25. januar 2011 til 31. marts 2011 i overensstemmelse med Kommissionens Forordning nr. 2273/2003 (”Safe Harbour” metoden).

NORDENs samlede aktietilbagekøb i perioden fra den 25. januar til den 31. marts 2011 udgør hermed 906.800 aktier til en samlet anskaffelsessum på DKK 170 mio.

Det offentliggjorte aktietilbagekøbsprogram er herefter afsluttet. Aktietilbagekøbet skete med henblik på at foreslå
aktierne annulleret, og der er stillet forslag til selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2011 om at annullere i alt 1,6 mio. aktier.

Pr. dags dato ejer NORDEN i alt 3.394.496 egne aktier, svarende til 7,61% af det samlede antal udstedte aktier på 44.600.000 stk. Seneste selskabsmeddelelse var den 28. marts 2011, hvor det blev anmeldt, at NORDEN ejede 7,56% af selskabets aktiekapital.

 

Selskabsmeddelelse nr. 20