Afsluttende ugentlig rapportering om aktietilbagekøb 92/2024

22/04/2024

MEDDELELSE NR. 92 – 22. APRIL 2024

Dampskibsselskabet NORDEN A/S – afsluttende ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Den 8. februar 2024 iværksatte NORDEN et aktietilbagekøbsprogram i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 (Safe Harbour forordning). Aktietilbagekøbsprogrammet løber fra 9. februar 2024 og senest til og med 19. april 2024. Se selskabsmeddelelse nr. 30 af 8. februar 2024 for yderligere detaljer.

I medfør af tilbagekøbsprogrammet vil NORDEN købe aktier for op til samlet USD 15 mio. (ca. DKK 105 mio.). Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

Dato

Antal aktier

Gennemsnitlig købskurs (DKK)

Transaktionsværdi (DKK)

 

I alt, seneste meddelelse

313.304

296,79

92.986.723

 

15/04/2024

9.710

286,00

2.777.043

 

16/04/2024

9.130

289,17

2.640.147

 

17/04/2024

7.536

293,55

2.212.210

 

18/04/2024

8.985

290,26

2.608.003

 

19/04/2024

6.086

283,97

1.728.246

 

Akkumuleret

354.751

295,85

104.952.371

 

 

 

 

 

 
                 

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 9. februar 2024, er der samlet købt 354.751 aktier for et samlet beløb på DKK 104.952.371.

Efter ovenstående transaktioner ejer NORDEN i alt 2.878.701 egne aktier, svarende til 8,47%. Det samlede antal aktier i NORDEN udgør 34.000.000 mio. Fratrukket egne aktier udgør antallet 31.121.299 aktier.

I samme periode (15/4-24 - 19/4-24) har Motortramp A/S, storaktionær, solgt 12.847 aktier. Se venligst meddelelse nr. 31/24 samt daglig rapportering.

Hermed er aktietilbagekøbet slut.

Med venlig hilsen,

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Klaus Nyborg

Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger: Stig Frederiksen, Head of Investor Relations, tel.: +45 32 71 08 55, e-mail: sfr@norden.com

Announcement no. 92/2024

Appendix no.1 92/2024