NORDEN iværksætter aktietilbagekøb 186/2023

02/11/2023

Bestyrelsen har besluttet at gennemføre tilbagekøb af aktier for op til samlet USD 30 mio. (ca. DKK 210 mio.). Aktietilbagekøbsprogrammet iværksættes i medfør af bestyrelsens bemyndigelse til at lade NORDEN erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10% af aktiekapitalen til den på købstidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%. Denne bemyndigelse blev givet på NORDENs generalforsamling den 9. marts 2023.

Formål

Formålet med tilbagekøbet er at justere selskabets kapitalstruktur samt at risikoafdække forpligtelser i medfør af incitamentsordninger med tildeling af optioner eller aktier til selskabets medarbejdere. Der kan maksimalt erhverves 1.200.000 aktier.

Periode

Tilbagekøbsprogrammet løber fra 2. november 2023 til og med senest 31. januar 2024.

Safe Harbour

Programmet struktureres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 (Safe Harbour forordning).

Vilkår

  • NORDEN udpeger Danske Bank til lead manager og til at forestå køb af aktier på vegne Selskabet. Banken vil træffe alle handelsbeslutninger uafhængigt af og uden involvering fra NORDEN.
  • NORDEN ejer forud for aktietilbagekøbet 1.944.412 egne aktier, svarende til 5,72% af aktiekapitalen.
  • Der vil maksimalt på hver børsdag blive købt aktier svarende til 25% af den gennemsnitlige daglige mængde aktier, der er handlet i de seneste 20 handelsdage forud for handelsdagen.
  • Der vil ikke under tilbagekøbsprogrammet blive købt aktier til en højere kurs end den højeste af følgende to kurser: i) kursen på den seneste uafhængige handel og ii) det højeste foreliggende uafhængige tilbud på NASDAQ OMX Copenhagen.
  • NORDEN kan til enhver tid afbryde tilbagekøbsprogrammet. Hvis programmet stoppes før tid, informerer NORDEN herom i en meddelelse til NASDAQ OMX Copenhagen.
  • Der vil senest hver 7. børsdag blive offentliggjort meddelelse om aktiekøb foretaget under tilbagekøbsprogrammet.

I forbindelse med det annoncerede aktietilbagekøbsprogram sælger A/S Motortramp løbende aktier pro rata for at fastholde sin nuværende aktiebeholdning på lige under 32% af aktierne i Dampskibsselskabet NORDEN A/S.

Med venlig hilsen

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Klaus Nyborg

Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger: Stig Frederiksen, Head of Investor Relations, tlf.: +45 32 71 08 55, e-mail sfr@norden.com

 

Announcement no. 186/2023